– About the project –
I have always considered myself Norwegian and felt Norwegian. In childhood, fitting in was important. "Settlement of identity" is a project where I confront myself and my own identity to get to know my other half, which is Czech and Persian. With this, I wanted to accept and establish a relationship with my ethnicity and identity. Therefore, I stepped out of my comfort zone to explore how Persian and Czech I could appear. What if my Norwegian half was the foreign one? Who would I have been, and who am I?
– Om prosjektet –
Jeg har alltid sett på meg selv som norsk og følt meg norsk. I barndommen var det viktig for å passe inn. "Identitetsoppgjør" er et prosjekt hvor jeg tar et oppgjør med meg selv og egen identitet for å bli kjent med min andre halvdel, som er tsjekkisk og persisk. Med dette ønsket jeg å akseptere og få et forhold til etnisiteten og identiteten min. Derfor gikk jeg ut av komfortsonen og sjekket ut hvor persisk og tsjekkisk jeg kunne sett ut. Hva om min norske halvdel var den fremmede? Hvem hadde jeg vært og hvem er jeg?


Photographer: Per Heimly
Concept, production design, make-up, hair and styling: Bettina Snehotta

You may also like

Back to Top